You are here

Available in: Español

Evento paralelo: Iniciativa de Monitoreo Social “Mira que Te Miro” a 10 años del Consenso de Montevideo

Sala Celso Furtado

Organiza: Grupo Impulsor de “Mira que Te Miro”

Session |
Mon, 13/11/2023 - 12:00 to 14:00

Modalidad: Presencial

Idioma: Español